mental trening

"Tørre å prøve å være den beste versjonen av seg selv."

Jeg er utdannet mental trener gjennom RAW Trening, level 1 og 2, med Cecilie Ystenes som lærer og mentor. Dette danner også grunnlaget for hvordan jeg jobber med mental trening.

Jeg tror på ærlig kommunikasjon, tillit, takknemlighet og mot, og at man ved hjelp av kontinuerlig arbeid over tid i større grad vil klare å tørre å prøve å være den beste versjonen av seg selv. For merk; det handler ikke alltid om å faktisk være den beste versjonen av seg selv. I størst grad handler det om å tørre å prøve – der er mental trening en riktig og viktig støttespiller. Ta kontakt med meg på seebergpia@gmail.com dersom du ønsker å høre mer om mental trening.