Om frykten for å ikke være god nok

Denne følelsen, frykten, tror jeg mange opplever både iløpet av en måned, en uke og til og med en dag. Man bekymrer seg for å ikke strekke til, og sammenlikner seg med alle de andre som klarer gitte oppgaver «så mye bedre enn deg». For min del er dette scenarioet mest synlig i treningssettinger, både […]