Kontrastene kreften gir oss

Dette innlegget er kanskje på siden av det jeg vanligvis skriver om. Samtidig så viktig at det ikke er på siden av noe som helst. Oktober-måned er farget av rosa sløyfer. Vi gjør alle det vi kan for å støtte oppunder det viktige budskapet som fremmes. Jeg antar at dette er mitt forsøk på å.. […]