Har økologisk mat en betydning for idrettsprestasjon?

DET håper jeg å finne ut av på i morgen.  Da skal jeg nemlig på dette… … en konferanse i regi av Oikos Norge og Holmenkollen Skifestival. Slik jeg har forstått det er målet med konferansen å belyse dette med kosthold og idrett, og om hvorvidt det er mulig å oppnå bedre helse ved å redusere […]